Spirituele begeleiding


Healing

Ieder levend organisme heeft een begrensd uitstralingsveld om zich heen. Dit uitstralingsveld noemen we kortweg de aura. Dit is te vergelijken met de ervaring om ergens binnen te komen en de sfeer te proeven, het is er aangenaam of niet en soms doet een sfeer koud aan. De omgeving is gevuld met de energie van de mensen die er wonen. 
Ieder mens straalt iets uit hetgeen met zijn energieveld of aura te maken heeft. De menselijke aura bestaat o.a. uit zeven hoofdchakra's, waarvan de plexus solaris (zonnevlecht = 3e chakra) misschien wel het meest bekend is.

Chakra's zijn energiecentra waar de energie van buiten naar binnen komt en vice versa. Deze chakra's verdelen ook de energie weer over het lichaam. Het is inmiddels wel bekend geworden dat het fysieke lichaam en de aura onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Bepaalde stoornissen of een afwijking in de aura zullen uiteindelijk doorwerken in het fysieke lichaam. Andersom kan dat natuurlijk ook, wanneer iemand b.v. zijn been breekt zal dat na enige tijd ook in de aura waarneembaar zijn.


Door allerlei oorzaken kunnen stoornissen ontstaan bijvoorbeeld bacteriën, slechte leefgewoonten en ook onbeheerste emoties; woede, frustraties e.d. Hierdoor kan het gebeuren dat de energie onevenwichtig over het lichaam wordt verdeeld en dat er op verschillende plaatsen te veel of te weinig energie zit. Ook kan het gebeuren dat er gaten of scheurtjes ontstaan waardoor nodeloos energie weglekt.

Tijdens een healing is het de bedoeling dat de energie in de aura en de chakra's weer vrij kan gaan stromen. De spiritueel begeleider heeft de vaardigheid ontwikkeld te voelen waar in het energieveld de stoornissen zich bevinden en deze door verschillende technieken in positieve zin te manipuleren. De energie wordt dan weer evenwichtiger verdeeld over het lichaam, gaten en scheurtjes worden gedicht, waardoor u zich weer beter zal gaan voelen.

 

Het kan gebeuren dat er tijdens een behandeling emoties loskomen en het beste is dan ook deze gewoon de ruimte te geven.

Voor een healing kan men aangekleed op een behandeltafel gaan liggen. Vaak heeft een healing o.a. een reinigende werking en daarom is het goed om na de behandeling een glas water te drinken.


Aurareading

Een aurareading geeft je meer zelfinzicht, wat een belangrijke stap is naar het vrijmaken van je intuïtie. Een aurareading is een intuïtieve waarneming van de energie van jou en en de interactie met je omgeving. Het is een stroom praktische informatie van je uitstraling; een momentopname tegen de achtergrond van het verleden en met verwijzingen naar de toekomst. In je energieveld is deze informatie te zien. Het biedt je de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief, eigen antwoorden te vinden op je vragen.
Een goede aurareading werkt inzichtgevend. Het brengt je bij de essentie van datgene waarmee je bezig bent en stimuleert je om optimale keuzes te maken.

 

 


Focussen

Bij focussen wordt aandacht geschonken aan een ervaren gevoel. Dit wordt in het lichaam gevoeld. Het heeft alle betekenissen waarmee iemand reeds leeft, omdat we situaties met ons lichaam beleven. Een ervaren gevoel is lichaam en geest voordat ze worden gescheiden.

Focussen is een techniek voor zelfhulp die mensen leert zien en ervaren hoe persoonlijke problemen en vragen concreet in het lichaam merkbaar zijn. Focussen is een veranderingsproces, dat men lijfelijk ervaart. 
Het komt voort uit de psychologie en uit onderzoek van psychotherapeuten (o.a. Gendlin). Zij ontdekten dat 'succesvolle' cliënten verschilden van anderen in wat zij innerlijk doen. Voor sommige mensen is focussen een proces dat zij al vanuit hun natuur doen. Door middel van specifiek innerlijke stappen richt je de aandacht op je gevoel en dat leidt tot een innerlijke verandering (verschuiving genoemd). Daarna zul je de situatie anders ervaren. Ik als spiritueel begeleider ben in staat het proces van focussen op de juiste wijze te begeleiden en u de zelfhulpmethode aan te leren. Hiertoe breng ik u door gespreksvoering in een diep gevoel van ontspanning. U kan zo, met gesloten ogen, contact maken met oorzaken en inzichten omtrent diepliggende gevoelens. 


Bach Bloesem Remedies

Evenals andere vormen van natuurgeneeswijzen werken de Bach Bloesem Remedies (ontdekt door de engelse arts Dr. Edward Bach) door de totale, individuele persoon te behandelen, niet de kwaal of de symptomen van die kwaal.

Ze werken specifiek op de emotionele en geestelijke conditie van de betreffende persoon, omdat dr. Bach ervan uitgaat dat de geest het lichaam beïnvloedt. De geest terugbrengen naar zijn oorsprong van 'heelheid' is de basis gedachte van deze vorm van behandelen. Door het contact met die oorsprong te herstellen kunnen de remedies je helpen een negatieve houding of levensinstelling om te zetten in een positieve instelling. Het effect hiervan is dat de blokkades worden opgeheven, waardoor het zelfgenezende vermogen wordt gestimuleerd. 
De remedies bestaan uit druppeltjes en kunnen als aanvullende behandeling worden gebruikt bij:

  • Healing 
  • Reading 

 

Stervensbegeleiding

Stervensbegeleiding is een belangrijk onderdeel van het beroep van spiritueel begeleider. Geboren worden en sterven zijn twee processen in het leven die ieder mens meemaakt. Echter, de wijze waarop iemand sterft is voor ieder van ons verschillend. Sterven is niet iets dat ons overkomt maar iets dat zich in ons afspeelt.

Stervensbegeleiding is, vanuit spiritueel oogpunt, het zonder oordeel beschikbaar zijn voor de persoon die gaat sterven. Het is opgeven van alles wat wij denken dat nodig of goed is voor de ander. Het is simpelweg samen zijn met de ander en samen de weg gaan die naar het sterven voert. Ik als spiritueel begeleider stimuleer de ander om zijn/haar gevoelens te uiten en deze te accepteren. Juist het uiten hiervan kan ertoe leiden dat angstgevoelens verdwijnen.

Vaak zullen mensen die weten dat ze gaan sterven verschillende stadia doorlopen, zoals ontkenning, woede, depressie en aanvaarding. Een spiritueel begeleider accepteert iedere fase en geeft aan de stervende de ruimte om te ervaren dat deze emoties er mogen zijn. Accepteert de cliënt dit, dan zullen de emoties hun kracht verliezen.

Het is eveneens belangrijk dat mensen die gaan sterven van schuldgevoelens bevrijd worden. Ze worden geholpen bij het onder ogen zien van angsten en ideeën over de dood. Het is gebleken dat wanneer men gaat sterven, de kwaliteit van de laatste levensfase en het sterven 'samenhangt' met het vermogen waarmee men angsten eerlijk en met begrip onder ogen ziet.

Een open communicatie is een belangrijk middel tijdens de laatste levensfase. Familieleden hebben soms ook begeleiding nodig. De open communicatie leidt tenslotte tot een grotere intimiteit en diepgang in hun relaties.

Communicatieve vaardigheden

De spiritueel begeleider heeft zich getraind in diverse communicatieve vaardigheden in het belang van zijn cliënten. Deze vaardigheden vormen een geïntegreerd geheel met de persoonlijkheid van de begeleider en worden niet expliciet als een behandelingsvorm aangeboden.


Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Het NLP stelt mensen in staat hun levensdoel helder en duidelijk te stellen en alle bewustzijn en energie te bundelen. Het is een methode waarmee je door kunt dringen in het onderbewustzijn waar allerlei informatie is opgeslagen.

Het woord Neuro slaat op ons centrale zenuwstelsel, dat impulsen van buiten omzet in beelden, geluiden en gevoelens.
De term Linguïstisch betekent taalkundig en slaat in dit kader op de taal die wij gebruiken om weer te geven wat er in ons leeft.
Programmeren is de term die binnen NLP wordt gebruikt voor de manier waarop we de bij ons binnenkomende informatie organiseren.

De belangrijkste eigenschap van een spiritueel begeleider is luisteren. De spiritueel begeleider zal zich steeds af moeten vragen of de ander bedoelt wat hij zegt. Doel van de communicatie is dat een boodschap die wordt uitgezonden, zo bij de ontvanger overkomt als de zender bedoeld heeft. Dit gebeurt niet alleen met woorden, maar heeft ook een non-verbale component. Zien welke bewegingen hij maakt, hoe de gezichtsuitdrukking is of hoe hij staat. Onderzoek heeft aangetoond dat non-verbale communicatie minstens zo belangrijk is.

NLP gaat ook uit van onze zintuiglijke scherpzinnigheid. De spiritueel begeleider neemt waar zonder interpretatie. Hij heeft geleerd om al zijn zintuigen gedetailleerd te ontwikkelen.
Hij is getraind dit systeem bij de ander te ontdekken, waardoor er makkelijk een vertrouwensrelatie kan ontstaan. De spiritueel begeleider is dan in harmonie en afgestemd op de cliënt.
M.a.w. hij is beter in overeenstemming met de ander, zit op dezelfde golflengte en gaat iemands wereld binnen. Van hieruit kan hij tevens zinvol gebruik maken van suggesties en kernkwaliteiten.Suggesties en kernkwaliteiten

Tijdens een behandelingsperiode zal een spiritueel begeleider gebruik maken van positieve suggesties.
Vaak is het zo dat mensen in een vicieuze, negatieve gedachtespiraal zitten in de zin van: "dat kan ik toch niet" of "ik ben niet belangrijk". Met deze gedachten beïnvloeden zij zichzelf en daarmee bepalen zij ook hun gedrag. Ook bepalen zij daarmee, onbewust, hun toekomst. Het is immers zo dat zij door deze negatieve gedachten ook iets uitstralen naar de buitenwereld die daar weer op reageert.

De taak van de spiritueel begeleider is nu de positieve eigenschappen en kernkwaliteiten van zijn cliënt te ontdekken en te benoemen. Kernkwaliteiten zijn die specifieke eigenschappen die in positieve zin bij deze persoon horen, maar die hij zelf zo gewoon vindt dat hij ze niet eens meer ziet.

De spiritueel begeleider zal zich afstemmen op deze cliënt en hem positieve suggesties geven die bij hem horen en hem ondersteunen, zodat deze cliënt de kans krijgt zijn negatieve gedachtespiraal om te buigen in een positieve. Hij kan zich bewust worden van zijn positieve eigenschappen en mogelijkheden waardoor hij weer in zichzelf kan gaan geloven en de draad van zijn leven oppakken. 

Contact

Stationsstraat 52
6026 CW Maarheeze
Tel: 06-15513384 of 0495-594413
Email:laarhovenvan@hotmail.com

Agenda

Donderdag 24 november 2022 
Locatie: Maarheeze, De Smeltkroes, Kijkakkers 1
 
Een gelukkiger leven met behulp van toegepaste quantum fysica door Dr. Roy Martina.
 

Koop tickets

 

Copyright © 2018 Balance Coaching